Himandhoo

北阿里环礁

Himandhoo(北阿里环礁)Booking.com

距离马累89公里

Himandhoo

渡船从马累到Himandhoo需要7小时35分钟

缤客(Booking.com)提供具备竞争力的酒店价格,提供中文服务,免费取消。立刻获取Himandhoo民宿报价…

Himandhoo | 北阿里环礁

Himandhoo渡轮航线

【民宿】MarinaBayVilla-Himandhoo(9.2分/19人)

缤客(Booking.com)提供具备竞争力的酒店价格,提供中文服务,免费取消。立刻获取Himandhoo民宿报价…

附近度假岛(双岛游/跳岛)

距离4.3公里

魔富士岛

五星级,小型岛屿,水飞上岛,沙滩5分/最高5分,浮浅3分/最高5分。

距离8.9公里

阿莎格岛

五星级,小型岛屿,水飞上岛,沙滩5分/最高5分,浮浅5分/最高5分。