Mathiveri

北阿里环礁

Mathiveri(北阿里环礁)Booking.com

距离马累84公里

Mathiveri

渡船从马累到Mathiveri需要6小时

缤客(Booking.com)提供具备竞争力的酒店价格,提供中文服务,免费取消。立刻获取Mathiveri民宿报价…

Mathiveri | 北阿里环礁

Mathiveri渡轮航线

【民宿】Kudos Stay(9.1分/52人)

【民宿】Mathiveri Thundi Inn(9.1分/45人)

【民宿】Holiday Mathiveri Inn(8.4分/43人)

缤客(Booking.com)提供具备竞争力的酒店价格,提供中文服务,免费取消。立刻获取Mathiveri民宿报价…

附近度假岛(双岛游/跳岛)

距离2.6公里

尼卡岛

五星级,小型岛屿,水飞上岛,沙滩4分/最高5分,浮浅5分/最高5分。

距离3.9公里

甘格西岛

五星级,小型岛屿,水飞上岛,沙滩4分/最高5分,浮浅4分/最高5分。